Stt

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

 

Cân

 

 

Đo

 

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Phạm Cát Thiên An

N

04/08/2021

15

89

A

 

2

Võ Trần Gia Khang

Nam

23/09/2021

15

83

  BP

 

3

Võ Trần Gia Hưng

Nam

23/09/2021

14.5

83

DC

 

4

Nguyễn Thế Anh

Nam

15/07/2021

15

92

A

 

5

Nguyễn Đan Tuệ Vi

Nữ

28/09/2021

11.3

82

A

 

6

Nguyễn Hữu Hải Đăng

Nam

20/07/2021

13.5

90

A

 

7

Trần Gia Khang

Nam

02/07/2021

10.6

86.5

A

 

8

Đặng Thiên Bình

Nữ

06/08/2021

12.4

85

A

 

9

Đặng Quang Thiên Phú

Nam

17/06/2022

9.7

76

A

 

10

Nguyễn Khả Vy

Nữ

19/10/2021

14.4

88

A

 

11

Trần Huỳnh Đại Cát

Nam

10/09/2021

17.5

92

BP

 

Tin tức khác