STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Dương Ngọc Bảo

N

20/3/2018

16,5

112

A

 

2

Trịnh Thiên Đăng

Nam

21/4/2018

16,6

109

A

 

3

Trần Nhất Hy

Nam

26/11/2018

16,6

108

A

 

4

Nguyễn Hồng Bảo Khanh

Nam

13/11/2018

17,7

112

A

 

5

 

Trần Minh Khải Lâm

Nam

17/9/2018

24,3

121

DC

 

6

 

Trần Vũ Phương Uyên

Nữ

10/11/2018

23,7

109

DC

 

7

Nguyễn Ngọc Linh

Nữ

15/3/2018

27

122

DC

 

8

Nguyễn Ngọc Bảo Anh

Nữ

17/4/2018

23,2

112

DC

 

9

Nguyễn Quốc Thiên

 Nam

13/11/2018

15,5

107

A

 

10

Nguyễn Hạo Nhiên

  Nam

29/1/2018

20,5

115

A

 

11

Võ Chấn Phong

Nam

8/10/2018

16,3

108

A

 

12

Hồ Cát Tiên

Nữ

14/12/2018

18,3

107

A

 

  13

Nguyễn Cao Thiên Ngọc

Nam

1/2018

23,8

119

A

 

 14

Đỗ Hoàng Bảo Lân

Nam

12/12/2018

21,5

114

A

 

  15

Tô Anh Thư

Nữ

12/1/2018

19,7

115

A

 

Tin tức khác