STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Mã Ngọc Vân Anh

Nữ

04/06/2020

22.4

106

DC

 

2

Trịnh Quỳnh Anh

Nữ

16/06/2020

17.3

104

A

 

3

Nguyễn Quốc Bảo

Nam

08/08/2020

13.5

95.5

A

 

4

Lê Ngọc Yên Đan

Nữ

02/11/2020

14.5

97

A

 

5

Trịnh Nguyên Khôi

Nam

08/03/2020

12.6

94

SDD

 

6

 

Phạm Trương Tuấn Kiệt

Nam

23/07/2020

19.3

105.5

A

 

7

 Đinh Ngọc Gia Linh

Nữ

10/06/2020

13.5

96

A

 

8

Lộc Đức Minh

Nam

26/04/2020

17.7

104.5

A

 

9

Trương Lê Thiên Phúc

Nam

25/09/2020

18

99.5

A

 

10

Lại Hoàng Nam Phương

Nữ

04/12/2020

16.2

102.5

A

 

11

Phan Minh Quân

Nam

07/02/2020

19

101.5

A

 

12

Trần Ngọc Tố Quyên

Nữ

04/09/2020

13

97

A

 

13

Trần Ngọc Thuỳ Trâm

Nữ

27/02/2020

11.4

93

SDD

 

14

Trần Nguyễn Bảo Trân

Nữ

18/04/2020

17.2

105

A

 

15

 Đặng Anh Thư

Nữ

30/11/2020

22

99

DC

 

16

Huỳnh Hồ Cát Yên

Nữ

17/06/2020

13.8

 

A

 

Tin tức khác