STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

(cm)

Kênh

 

Ghi chú

1

Võ Thanh An

Nữ

15/07/2020

13,9

94

A

 

2

Trần Đồng Dao

Nữ

01/10/2020

12,6

94

A

 

3

Nguyễn Đức Dương

Nam

11/11/2020

19,1

106

A

 

4

Ninh Ngọc Linh Đan

Nữ

01/05/2020

14,5

98

A

 

5

Lê Ngọc An Vy

Nữ

31/08/2020

14,7

100

A

 

6

Trần Quang Minh Hiếu

Nam

12/04/2020

17,9

107

A

 

7

Đường Minh Hưng

Nam

19/02/2020

14,8

102

A

 

8

Nguyễn Phước Khang

Nam

09/10/2020

25

99

BP

 

9

Trần Hoàng Gia Nhật

Nam

17/04/2020

21,9

109

DC

 

10

Đặng Nguyễn Gia Nhi

Nữ

22/11/2020

13,6

97

A

 

11

Đặng Thiên Phúc

Nam

28/03/2020

13,4

100

A

 

12

Nguyễn Nhật Quang

Nam

10/10/2020

17,1

103

A

 

13

Nguyễn Bảo Liêm

Nam

07/01/2020

24,2

103

BP

 

14

Nguyễn Phúc Thịnh

Nam

03/02/2020

17,3

103

    A

 

Tin tức khác