STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Đo
(Cm)

Cân

(Kg)

Kênh

 

Ghi chú

1

Đặng Quang Thiên Phú

Nam

17/6/2022

80

10

A

 

2

Nguyễn Lê Nhật Khang

Nam

15/8/2022

83

11

A

 

3

Trương Quân Bảo

Nam

26/11/2022

80

10,5

A

 

4

Nguyễn Lê Nhã Phúc

Nữ

23/07/2022

79

10

A

 

5

Trịnh Anh Thư

Nữ

19/6/2022

82

11,5

A

 

6

Đặng Ngọc Tú Uyên

Nữ

10/4/2022

80

11

A

 

Tin tức khác