STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

 

Cân

 

 

Đo

 

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Phạm Cát Thiên An

N

04/08/2021

15

93

A

 

2

Võ Trần Gia Khang

Nam

23/09/2021

14.2

85

   BP

 

3

Võ Trần Gia Hưng

Nam

23/09/2021

15.2

86

 DC

 

4

Nguyễn Thế Anh

Nam

15/07/2021

15

93

A

 

5

Nguyễn Hữu Hải Đăng

Nam

20/07/2021

14.4

93

A

 

6

Trần Gia Khang

Nam

02/07/2021

10.2

88

A

 

7

Đặng Thiên Bình

Nữ

06/08/2021

13.5

87

A

 

8

Nguyễn Khả Vy

Nữ

19/10/2021

14

91

A

 

9

Trần Huỳnh Đại Cát

Nam

10/09/2021

17

94

BP

 

Tin tức khác