Stt

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Trịnh Quỳnh Anh

Nữ

16/06/2020

16.9

102,5

A

 

2

Nguyễn Quốc Bảo

Nam

08/08/2020

13

93.5

A

 

3

Lê Ngọc Yên Đan

Nữ

02/11/2020

13.4

95

A

 

4

Trịnh Nguyên Khôi

Nam

08/03/2020

11.2

92.5

SDD

 

5

 

Phạm Trương Tuấn Kiệt

Nam

23/07/2020

18

102.5

A

 

 

6

 Đinh Ngọc Gia Linh

Nữ

10/06/2020

12.9

94

A

 

7

Lê Hoàng Trúc Mai

Nữ

12/02/2020

13

95.5

A

 

8

Lộc Đức Minh

Nam

26/04/2020

16.7

101.5

A

 

9

Trương Lê Thiên Phúc

Nam

25/09/2020

17.8

98

A

 

10

Lại Hoàng Nam Phương

Nữ

04/12/2020

15.8

100

A

 

11

Nguyễn Anh Quân

Nam

01/04/2020

18.5

106.5

A

 

12

Phan Minh Quân

Nam

07/02/2020

18.1

99.5

A

 

13

Trần Ngọc Tố Quyên

Nữ

04/09/2020

12.5

94

A

 

14

Trần Ngọc Thuỳ Trâm

Nữ

27/02/2020

11.1

91

SDD

 

15

Trần Nguyễn Bảo Trân

Nữ

18/04/2020

16.2

103.5

A

 

16

 Đặng Anh Thư

Nữ

30/11/2020

20.8

95.5

DC

 

17

Huỳnh Hồ Cát Yên

Nữ

17/06/2020

13.5

96

A

 

Tin tức khác