CHƯƠNG TRÌNH HỌC VẼ LỚP CHỒI THÁNG 12/2022

Chủ đề:  THỜI TRANG

 

TIẾT

NỘI DUNG

KỸ NĂNG

Tiết 1

Vẽ mẹ của bé

Bé biết vẽ hình dạng cơ bản và trang trí sáng tạo

Tiết 2

Ngôi nhà của em

Bé biết vẽ hình dạng cơ bản và trang trí sáng tạo

Tiết 3

Cổ xe tuần lộc

Bé biết vẽ hình dạng cơ bản và trang trí sáng tạo

Tiết 4

Cây thông Noel

Bé biết vẽ hình dạng cơ bản và trang trí sáng tạo cho cây thông Noel

Tiết 5

Chuông Noel

Bé biết vẽ hình dạng cơ bản và sáng tạo thêm khung cảnh xung quanh

Tiết 6

Ông già Noel

Bé biết vẽ hình dạng cơ bản và trang trí sáng tạo

Tiết 7

Làm thiệp Noel

Cắt và dán trang trí

Tiết 8

Cành hoa đào

Bé biết vẽ hình dạng cơ bản và trang trí sáng tạo

Chương trình học khác