KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 LỚP THỎ NGỌC

(Từ 26/02/2024 đến 01/03/2024)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động

PTNT:

Bé biết thực hiện khéo léo và phối hợp với bạn khi thực hiện vận động - Lăn bóng

Hoạt động

PTNN:

nhận biết phân biệt đặc điểm, hình dáng và đặc trưng của rau ăn quả: “Quả bầu – quả bí

Hoạt động kỹ năng:

Bé biết kỹ năng: Lật sách, xem sách

Hoạt động kỹ năng: 

Bé tập kỹ năng xâu xen kẽ to-nhỏ - Xâu xen kẽ hạt to- nhỏ

Hoạt động PTTM: Dạy trẻ kỹ năng cầm bút màu: Trẻ tô màu quả cam

   

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

 - Quan sát: Vườn cây.

 - TCDG: Chi chi chành chành.

 - TCVĐ: Con bọ dừa.

 - Chơi tự do với các đồ chơi.

   

Khu chơi cát

Sân trường

Sân chơi

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

TN1

Sân chơi

Sân trường

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

TN2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

 Rèn kĩ năng xếp hàng, đi theo hàng.

   

Chương trình học khác