KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 LỚP THỎ NGỌC

(Từ 20/11/2023 đến 24/11/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động

lễ hội:

Bé tham gia văn nghệ -Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện vận động đi 1 cách khéo léo - Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay

Hoạt động phát triển âm nhạc:

Bé vận động theo nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau”

Hoạt động PTNT:    

Bé gọi tên, đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ vật

Hoạt động kỹ năng:

Bé xếp chồng 6-8 khối (mút xốp, gỗ, khối nhựa …)

-Xếp nhà cao tầng

BÉ NGHỈ THỨ 7 CUỐI THÁNG

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Quan sát: Vườn cây.

- TCDG: Chi chi chành chành.

- TCVĐ: Con bọ dừa.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

   

Khu chơi cát

Sân trường

Sân chơi

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

TN1

Sân chơi

Sân trường

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

TN2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng đi dép

   

Chương trình học khác