KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 LỚP THỎ NGỌC

(Từ 13/11/2023 đến 17/11/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động

kỹ năng:

thực hiện vận động

- Đi có mang vật trên tay

 

Phát triển nhận thức:

 biết tên người thân trong gia đình

Hoạt động kỹ năng:

Bé tập kỹ năng - Dán hoa (Tạo thành bó hoa 3D)

Hoạt động thẩm mỹ:

 

vận đng theo nhạc bài hát: Cô và mẹ

Hoạt động PTNN: Bé nghe kể chuyện: Quả trứng

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Quan sát: Vườn cây.

- TCDG: Chi chi chành chành.

- TCVĐ: Con bọ dừa.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

 

 

Khu chơi cát

Sân trường

Sân chơi

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

TN1

Sân chơi

Sân trường

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

TN2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng rửa tay

 

 

Chương trình học khác