KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 LỚP MẦM

(Từ 25/9/2023 đến 29/9/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ Khác

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Phát triển trải nghiệm:

 biết sử dụng cọ chấm màu nước để vẽ trang trí chiếc  lồng đèn

Hoạt động PTTM:

thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát “Đêm trung thu”

Hoạt động kỹ năng:

 biết vo tròn  phần bột và nhân, dùng khuôn để tạo thành chiếc bánh do

LỄ HỘI “BÉ VUI TRUNG THU”:

vui lễ hội trăng rằm - Múa hát, rước đèn, phá cỗ

Phát triển PTNN:

chú ý lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện “Chú cuội cung trăng”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ chơi nước

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Nu na nu nống.

- TCGD: Trời tối, trời sáng.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Học mỹ thuật

Hồ chơi nước

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

M1

Hồ chơi nước

Học AV

Sân chơi

Khu chơi cát

Phòng chức năng

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng bê ghế - xếp ghế, gấp quần áo

 

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

 

Mĩ Thuật

 

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác