KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 LỚP MẦM

(Từ 19/02/2024 đến 23/02/2024)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

- Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện vận động:  Ném xa bằng 2 tay

-Hoạt động PTNT:

Trẻ tách nhóm có số lượng 4 thành các nhóm nhỏ và gộp các nhóm nhỏ thành nhóm có số lượng 4

Hoạt động PTNT:

- Bé nhận biết đặc điểm nổi bật, ích lợi của quả chuối

Hoạt động PTTM: biết lăn dài, uốn cong tạo hình quả chuối và kết dính các quả chuối để tạo thành nải chuối

Hoạt động PTNN:

Trẻ nghe và hiểu nội dung câu chuyện: “Quả táo của ai?”

Hoạt động PTTM:

Bé lắng nghe và cảm nhận được giai điệu của bài hát: “Tập đếm”

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Bịt mắt bắt dê; Kéo co

- Quan sát cây: cây chuối.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

 

 

Sân trường

Hồ chơi nước

Sân chơi

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

M1

Hồ chơi nước

Sân chơi

Sân trường

Sân chơi

Khu chơi cát

 

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng ăn cuốn chiếu

 

 

NGOẠI KHÓA

 

 

Thuật

 

Thuật

 

Sáng

 

Nhảy hiện đại

 

Nhảy hiện đại

 

 

Chiều

Chương trình học khác