KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 LỚP MẦM

(Từ 25/12/2023 đến 29/12/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện kỹ năng vận động - Bò dích dắc qua 5 điểm

 

Hoạt động PTNN:

Bé nghe hiểu nội dung câu chuyện: “Gà trống và vịt bầu”

 

Hoạt động khám phá khoa học:

Bé khám phá cát đổi màu

 

-Hoạt động PTTM:

Bé tập hát bài hát: “Chiếc khăn tay”

-Hoạt động PTNT:

Bé nhận biết và gọi đúng tên được các hình: Vuông, tròn, tam giác, chữ nhật

Hoạt động PTTM:

Bé thực hiện kỹ năng - Uốn cong để làm thành cái vòng

 

BÉ NGHỈ THỨ 7 CUỐI THÁNG

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- TCVĐ:  Nhảy qua suối nhỏ; Bò trong đường hẹp.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

 

 

Sân trường

Hồ chơi nước

Sân chơi

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

M1

Hồ chơi nước

Sân chơi

Sân trường

Sân chơi

Khu chơi cát

 

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng ăn cuốn chiếu

 

 

NGOẠI KHÓA

 

 

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác