KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 LỚP MẦM

(Từ 11/12/2023 đến 15/12/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động PTTC:

-Bé thực hiện vận động: Bò chui qua cổng - Bật ô.

Hoạt động PTNT:

- Bé nhận biết một số đặc điểm của quả quýt

Hoạt động PTNT:

Bé nhận biết và phân loại những trái cây có 1 hạt và nhiều hạt

 

Hoạt động PTTM:

 biết sử dụng kĩ năng tạo hình để tạo thành sản phẩm:

-M1: Cây thông, vòng nguyệt quế treo trang trí GS

-M2: Cây tuyết

Hoạt động PTNN:

Bé nghe và nhớ nói lời thoại của nhân vật câu chuyện: "Ngôi nhà hoa quả"

Hoạt động PTTM:

Bé thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát

“Quả gì?”

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Mèo bắt chuột.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

 

 

Sân trường

Hồ chơi nước

Sân chơi

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

M1

Hồ chơi nước

Sân chơi

Sân trường

Sân chơi

Khu chơi cát

 

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng ăn cuốn chiếu

 

 

NGOẠI KHÓA

 

 

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác