KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 LỚP MẦM

(Từ 04/12/2023 đến 08/12/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện kỹ năng vận động -  Bò dích dắc qua 3 điểm

Hoạt động PTTM:

Bé thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát

“Ai cũng yêu chú mèo”.

Hoạt động PTNN:

  Bé nhớ lời thoại nhân vật: “ Nhổ củ cải”

(Lần 2)

 

 

Hoạt động PTNN:

Bé kể lại truyện: Đôi bạn tốt (Lần 2)

Hoạt động PTTM:

 biết phối hợp kỹ năng dán + vẽ nét xiên tạo thành bức tranh Ông mặt trời

Hoạt động PTNN:

Bé nghe và hiểu nội dung câu chuyện "Chú đỗ con"

 

Hoạt động PTNT:

-  nhận biết số lượng và đếm: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3

 

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Xin lửa.

- TCVĐ: Đuổi bóng.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

 

 

Sân trường

Hồ chơi nước

Sân chơi

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

M1

Hồ chơi nước

Sân chơi

Sân trường

Sân chơi

Khu chơi cát

 

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng tự mặc quần áo – tự gấp quần áo

 

 

NGOẠI KHÓA

 

 

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác