KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 LỚP MẦM

(Từ 29/01/2024 đến 02/02/2024)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

 Hoạt động PTNT:

Bé tìm hiểu về các trò chơi dân gian trong ngày Tết

 Hoạt động trải nghiệm:

Bé tham gia chơi trò chơi dân gian: Ném lon

Hoạt động thực hành:

Bé cùng bạn và cô trang trí – Chuẩn bị trò chơi

Hoạt động trải nghiệm: Bé tham gia trải nghiệm  chơi các trò chơi dân gian

BÉ THAM GIA LỄ HỘI “BÉ VUI XUÂN”

   

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Gieo hạt

- Quan sát: cây sống đời, hoa mười giờ.

- Chăm sóc bảo vệ cây xanh (tưới cây, nhặt lá vàng..)

- Chơi tự do với các đồ chơi.

   

Sân trường

Hồ chơi nước

Sân chơi

     

M1

Hồ chơi nước

Sân chơi

Sân trường

 

 

 

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kỹ năng tự mang vớ và đánh răng.

   

NGOẠI KHÓA

           

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác