KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 LỚP MẦM

(Từ 15/01/2024 đến 20/01/2024)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

 Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện kỹ năng vận động - Bò trong đường hẹp - Ném trúng đích

Hoạt động PTTM:

biết hát tự nhiên cùng cô theo giai điệu bài hát: “Ra chơi vườn hoa”

 

Hoạt động PTNN:

Bé nghe và kể lại theo ngôn ngữ của trẻ - Truyện: “Sự tích hoa hồng”

Hoạt động KNS:

Bé biết kỹ năng khi đi ra ngoài Khu vui chơi

Hoạt động trải nghiệm:

Bé trải  nghiệm “Một ngày của tương lai” tại Vietopa

 

Hoạt động PTTM:

biết sử dụng kỹ năng tạo hình để hoàn thành sản phẩm tranh hoa và lá

Tổng kết dự án “Bé Với Thiên Nhiên”

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Quan sát cây chuối.

- Chăm sóc bảo vệ cây xanh (tưới cây, nhặt lá vàng..)

- Chơi tự do với các đồ chơi.

 

 

Sân trường

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

Sân chơi

 

M1

Hồ chơi nước

Sân chơi

Sân trường

 

Khu chơi cát

 

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kỹ năng tự mang vớ và đánh răng.

 

 

NGOẠI KHÓA

 

 

Mĩ Thuật

 

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác