KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 LỚP MẦM

(Từ 08/01/2024 đến 12/01/2024)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động khám phá:

Bé tìm hiểu - Sự phát triển của hoa

Hoạt động PTNT:

biết phân loại hình dạng của cánh hoa: Hoa cánh tròn - hoa cánh dài

Hoạt động PTTM:

biết sử dụng kỹ năng tạo hình để hoàn thành sản phẩm: Tranh hoa

 

Hoạt động trải nghiệm:

Bé thực hành hoạt động trải nghiệm: Trồng hoa mười giờ

Hoạt động PTTC&KNXH:

Bé thực hành kỹ năng cắm hoa

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Nhảy bao bố.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

 

 

Sân trường

Hồ chơi nước

Sân chơi

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

M1

Hồ chơi nước

Sân chơi

Sân trường

Sân chơi

Khu chơi cát

 

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kỹ năng trồng hoa, cắm hoa.

 

 

NGOẠI KHÓA

 

 

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác