KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 LỚP MẦM

(Từ 02/01/2024 đến 05/01/2024)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

 

BÉ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Hoạt động PTNT:

Bé nhận biết kích thước to - nhỏ của lá cây

Hoạt động KPKH:

Bé khám phá sự thay đổi màu lá với nước màu - Cải thảo

Hoạt động trải nghiệm:

thực hành trồng lá sống đời

Hoạt động PTTM:

biết sử dụng kỹ năng tạo hình để hoàn thành sản phẩm xé vụn: Dán lá cây

   

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Quan sát lá cây trong sân trường.

- TCDG: Nhảy bao bố.

- TCVĐ:  Nhảy qua suối nhỏ.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

   
 

Hồ chơi nước

Sân chơi

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

M1

 

Sân chơi

Sân trường

Sân chơi

Khu chơi cát

 

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

  • Rèn kỹ năng tự mang vớ.
  • Ôn kỹ năng đánh răng đúng cách.
   

NGOẠI KHÓA

   

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

 

Sáng

 

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác