KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 LỚP MẦM

(Từ 27/11/2023 đến 01/12/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện kỹ năng vận động - Đi trong đường hẹp – Bước lên xuống bục

Hoạt động PTTM:

- Bé thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát - “Đàn vịt con”

- Bé nhận biết “2 đối tượng”

Hoạt động PTNN:

Bé biết kể lại truyện: Đôi bạn tốt (Tiết ôn)

 

Hoạt động PTNT:

Bé biết Sắp xếp theo quy tắc: Xếp xen kẽ

 

Hoạt động PTTC-KNXH:

Bé biết vâng lời ba mẹ

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Mèo bắt chuột.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

 

 

Sân trường

Hồ chơi nước

Sân chơi

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

M1

Hồ chơi nước

Sân chơi

Sân trường

Sân chơi

Khu chơi cát

 

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng tự mặc quần áo – tự gấp quần áo

 

 

NGOẠI KHÓA

 

 

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác