KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 LỚP MẦM

(Từ 20/11/2023 đến 24/11/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động

lễ hội:

Bé tham gia văn nghệ -Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Hoạt động PTTM:

Bé thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát “Chim mẹ chim con”

Hoạt động PTTC :

Bé thực hiện kỹ năng vận động - Bò trong đường hẹp

Hoạt động PTTM:

Bé biết sử dụng kỹ năng tạo hình để hoàn thành sản phẩm - Dán hàng rào

Hoạt động PTNN:

Bé nghe, nhớ và nói lời thoại đơn giản của nhân vật trong truyện: “Chú đỗ con”

BÉ NGHỈ THỨ 7 CUỐI THÁNG

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Mèo bắt chuột.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

   

Sân trường

Hồ chơi nước

Sân chơi

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

M1

Hồ chơi nước

Sân chơi

Sân trường

Sân chơi

Khu chơi cát

 

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng tự mặc quần áo – tự gấp quần áo

   

NGOẠI KHÓA

   

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác