KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 LỚP MẦM

(Từ 13/11/2023 đến 17/11/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động PTTM:

Bé thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát: “Mẹ của em ở trường”

Hoạt động

Phát triển nhận thức:

Bé nói tên gọi và đặc điểm của nghề: Cô giáo

 

Phát triển kỹ năng:

Bé biết sử dụng kỹ năng tạo hình - Dán bông hoa

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện kỹ năng vận động -

 Đi trong đường hẹp -  Bò thấp

 

Hoạt động PTNN: 

Bé nghe, nhớ và nói lời thoại nhân vật trong câu chuyện: “Món quà của cô giáo”

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Dung dăng dung dẻ.

- TCVĐ: Tàu hỏa.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

 

 

Học mỹ thuật

Hồ chơi nước

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

M1

Hồ chơi nước

Học AV

Sân chơi

Khu chơi cát

Phòng chức năng

Hồ chơi nước

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng ăn cuốn chiếu

 

 

NGOẠI KHÓA

 

Anh văn

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác