KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 LỚP MẦM

(Từ 06/11/2023 đến 10/11/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện vận động - Bò chui qua 4-5 cổng

Hoạt động kỹ năng sống:

Bé nhận biết hành vi  “Đúng –Sai” khi chơi với bạn

 

Hoạt động PTTM PTNN: - Bé 

thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát: Rửa mặt như mèo

- Bé tập In màu tạo sản phẩm từ tăm bông

Hoạt động PTNN:

Bé nghe, nhớ và nói lời thoại nhân vật trong truyện: “Chú thỏ tinh khôn”

 

Phát triển nhận thức:

Bé 

nhận biết: Trái bắp

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Dung dăng dung dẻ.

- TCVĐ: Bắt bướm.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

 

 

Học mỹ thuật

Hồ chơi nước

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

M1

Hồ chơi nước

Học AV

Sân chơi

Khu chơi cát

Phòng chức năng

Hồ chơi nước

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng ăn cuốn chiếu

 

 

NGOẠI KHÓA

 

Anh văn

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác