KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 LỚP MẦM

(Từ 30/10/2023 đến 03/11/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện vận động - Bò thấp chui qua cổng

Hoạt động kỹ năng sống:

Bé nhận biết hành vi đúng - sai để bảo vệ đôi bàn tay

Hoạt động PTNN: Bé nghe kể chuyện: “Nhổ củ cải”

Phát triển nhận thức:

Bé nhận biết các thành viên trong gia đình

Hoạt động PTTM:

Bé vẽ ông mặt trời

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Dung dăng dung dẻ.

- TCVĐ: Bắt bướm.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

Học mỹ thuật

Hồ chơi nước

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

 

M1

Hồ chơi nước

Học AV

Sân chơi

Khu chơi cát

Phòng chức năng

Hồ chơi nước

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng ăn cuốn chiếu

 

 

NGOẠI KHÓA

 

 

Mĩ Thuật

 

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác