KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 LỚP MẦM

(Từ 23/10/2023 đến 27/10/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ Khác

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện vận động - Bò thấp chui qua cổng

Hoạt động PTTM:

Bé vận động theo nhạc bài hát: “Đội kèn tí hon”

Hoạt động PTTM:

Bé vẽ quả cam

Hoạt động PTNN: Bé nghe kể chuyện: “Câu chuyện trong rừng”

Hoạt động kỹ năng:

Bé trang trí mặt nạ - con nhện cho lễ hội hóa trang

 

BÉ NGHỈ NGÀY THỨ BẢY CUỐI THÁNG

 

 

 

 

 

Hồ chơi nước

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- TCVĐ: Bắt bướm

- Chơi tự do với các đồ chơi.

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Học mỹ thuật

Hồ chơi nước

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

M1

Hồ chơi nước

Học AV

Sân chơi

Khu chơi cát

Phòng chức năng

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng rửa tay

 

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

 

Mĩ Thuật

 

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác