Ế HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 LỚP MẦM

(Từ 16/10/2023 đến 20/10/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ Khác

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện vận động - Bò thấp chui qua cổng

Hoạt động PTNN: Bé kể chuyện: “Gấu con bị đau răng”

Hoạt động PTTM:

Bé vận động theo nhạc bài hát: “Chiếc khăn tay”

Hoạt động nhận thức: Bé khám phá những món ăn có lợi cho sức khỏe

LỄ HỘI 20/10:

BÉ LÀM QUẠT HOA - THIỆP HOA

 

 

 

 

 

 

Hồ chơi nước

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Nu na nu nống.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do với các đồ chơi.

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Học mỹ thuật

Hồ chơi nước

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

M1

Hồ chơi nước

Học AV

Sân chơi

Khu chơi cát

Phòng chức năng

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng rửa tay

 

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

 

Mĩ Thuật

 

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác