KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 LỚP MẦM

(Từ 09/10/2023 đến 13/10/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ Khác

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện vận động - ĐiTrẻ thực hiện kĩ năng đi khom lưng

Hoạt động PTTM:

Bé tô màu ngọn lửa

Hoạt động PTTC&KNXH:

Bé tìm hiểu kỹ năng thoát khỏi hỏa hoạn

Hoạt động PTNN: Bé kể chuyện: xe cứu hỏa vất vả

Hoạt động kỹ năng:

Bé ôn tập kỹ năng thoát hiểm

 

 

 

 

 

 

Hồ chơi nước

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Nu na nu nống.

- TCVĐ: Người tài xế giỏi..

- Chơi tự do với các đồ chơi.

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Học mỹ thuật

Hồ chơi nước

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

M1

Hồ chơi nước

Học AV

Sân chơi

Khu chơi cát

Phòng chức năng

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng rửa tay

 

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

 

Mĩ Thuật

 

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác