KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 LỚP MẦM

(Từ 02/10/2023 đến 06/10/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ Khác

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt động khám phá:

Bé tìm hiểu xe cứu hỏa

Hoạt động PTTC&KNXH:

Bé tìm hiểu nguyên nhân gây cháy

Hoạt động PTNN: Bé kể chuyện: xe cứu hỏa vất vả

Phát triển nhận thức: Bé khám phá đồ dùng, dụng cụ của lính cứu hỏa

Hoạt động PTTM:

Bé tô màu xe cứu hỏa

 

 

 

 

 

 

 

Hồ chơi nước

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Nu na nu nống.

- TCGD: Trời tối, trời sáng.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Học mỹ thuật

Hồ chơi nước

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

M1

Hồ chơi nước

Học AV

Sân chơi

Khu chơi cát

Phòng chức năng

M2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng bê ghế - xếp ghế, gấp quần áo

 

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

 

Mĩ Thuật

 

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác