KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 LỚP LÁ

(Từ 7/8/2023 đến 11/8/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt động âm nhạc:

Bé tập múa bài: “Sắc hoa’

Hoạt động trải nghiệm:

Bé nhặt đậu que

Hoạt động PTTM:

Bé cắt lá trang trí cửa

Hoạt động khám phá:

Bé khám phá vỏ cây

Phát triển kỹ năng:

Bé làm chuông gió

BÉ LÀM MÔ HÌNH RỪNG

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Sân trường: Chạy xe; Trò chơi liên hoàn

-  TCDG:  Cá sấu lên bờ; Nhảy bao bố; Luồn luồn tổ dế.

-  TCVĐ: Chèo thuyền

Sân chơi

Hồ chơi nước

Phòng chức năng

Học AV

Hồ chơi nước

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn bé kỹ năng ăn gia đình, đánh răng, rửa tay, lau mặt

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

Anh văn

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác