KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 LỚP LÁ

(Từ 14/8/2023 đến 18/8/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Phát triển ngôn ngữ:

Bé tập kịch: “Đôi bạn tốt”

Phát triển nhận thức:

Bé tìm hiểu về đại dương

Hoạt động kỹ năng:

Bé bảo vệ đại dương

Hoạt động tạo hình: Bé tạo hình sinh vật biển

Phát triển kỹ năng:

Bé làm đèn pin dưới nước

 

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Sân trường: Chạy xe; Trò chơi liên hoàn

- TCDG: Cá sấu lên bờ; Nhảy bao bố; Lộn cầu vồng

- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Thi ai khéo hơn: Ném banh

Sân chơi

Hồ chơi nước

Phòng chức năng

Học AV

Hồ chơi nước

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn bé kỹ năng ăn gia đình, đánh răng, rửa tay, lau mặt

NGOẠI KHÓA

 

Anh văn

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác