KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 LỚP LÁ

(Từ 24/7/2023 đến 28/7/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt động nhận thức:

Bé nhận biết một số dấu hiệu, triệu chứng bệnh

Hoạt động thực hành:

hướng dẫn các bước rửa tay

Hoạt động kỹ năng:

hướng dẫn pha nước tắc

Hoạt động thực hành:

Bé tập làm những việc vừa sức phụ cô – Rửa đồ chơi

Hoạt động kỹ năng:

Bé làm bảng tuyên truyền sức khỏe – VĐTN “Dân vũ rửa tay”

 

 

 

BÉ NGHỈ THỨ 7 CUỐI THÁNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Sân trường: Chạy xe; Trò chơi liên hoàn

-  TCDG:  Cá sấu lên bờ; Nhảy bao bố, Luồn luồn tổ dế.

-  TCVĐ: Chèo thuyền

-  Thi ai khéo hơn: Thi ráp hình đẹp

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Sân chơi

Hồ chơi nước

P. chức năng

Học AV

Hồ chơi nước

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn bé kỹ năng đánh răng, rửa tay, lau mặt

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

Anh văn

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

 

Chương trình học khác