KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 LỚP LÁ

(Từ 17/7/2023 đến 21/7/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Phát triển nhận thức:

Bé nhận biết đồ dùng đồ chơi nguy hiểm

Hoạt động kỹ năng:

Bé biết cách - Phòng chống đuối nước

Hoạt động kỹ năng:

Bé biết kỹ năng an toàn nơi công cộng

Hoạt động kỹ năng:

Dạy bé thoát hiểm khi hỏa hoạn

Hoạt động kỹ năng:

Bé biết cách - Phòng chống xâm hại theo quy tắc 5 ngón tay

 

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Sân trường: Chạy xe; bật liên tiếp qua vòng về đích.

-  TCDG:  Rồng rắn lên mây; Đi cà kheo, Luồn luồn tổ dế.

-  TCVĐ: Chuyển trứng bằng thìa.

-  Thi ai khéo hơn: Xâu vòng thun bằng ống hút.

Sân chơi

Hồ chơi nước

Phòng chức năng

Học AV

Hồ chơi nước

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn bé kỹ năng ăn gia đình, đánh răng, xếp mền

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

Anh văn

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác