KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 LỚP LÁ

(Từ 10/07/2023 đến 14/07/2023)

NÔNG TRẠI VUI VẺ

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Phát triển nhận thức:

làm bảng thiết kế nông trại

Phát triển kỹ năng :

Bé thuyết trình về nông trại

Hoạt động kỹ năng:

Bé tập vắt sữa bò

Hoạt động thực hành:

Bé làm bánh từ sữa bò

THAM GIA NGÀY HỘI “NÔNG TRẠI VUI VẺ”

 

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Quan sát: nông trại trong khu vực trường             

- Sân trường: Chạy xe

-  TCDG:  Mèo đuổi chuột; Đi cà kheo.

-  TCVĐ: Chim bay, cò bay; Đong nước vào chai; Thẩy vòng vào trụ.

Sân chơi

Hồ chơi nước

Nhà banh -Khu chơi cát

Phòng mỹ thuật

Hồ chơi nước

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn bé kỹ năng ăn gia đình, đánh răng, xếp mền

NGOẠI KHÓA

Vẽ

Anh văn

Nhảy

Vẽ

Anh văn

Nhảy

Anh văn

 

 

Chương trình học khác