KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 LỚP LÁ

(Từ 03/07/2023 đến 07/07/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Phát triển nhận thức:

tìm hiểu nông trại bò sữa

Phát triển kỹ năng :

Bé cắt, dán trang trí bò sữa

Hoạt động kỹ năng:

Bé làm chuồng trại bò sữa

Hoạt động thực hành:

Bé trang trí nông trại bò sữa

Hoạt động trải nghiệm:

Bé học kỹ năng- Chăm sóc bò sữa

 

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Sân trường: Chạy xe; Chuyển bóng về rổ.

-  TCDG:  Rồng rắn lên mây; Đi cà kheo.

-  TCVĐ: Chim bay, cò bay; Đong nước vào chai; Trò chơi liên hoàn

 

Sân chơi

Hồ chơi nước

Nhà banh -Khu chơi cát

Phòng mĩ thuật

Hồ chơi nước

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn bé kỹ năng ăn gia đình, đánh răng, xếp mềm

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

Anh văn

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác