KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 LỚP LÁ

(Từ 26/06/2023 đến 30/06/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Phát triển nhận thức:

tự giới thiệu bản thân

Phát triển kỹ năng :

Bé thực hành kỹ năng đánh răng

Hoạt động kỹ năng:

Bé xếp mền, gối cất gọn gàng

Hoạt động thực hành:

Bé cài khuy áo

Phát triển kỹ năng:

Bé thắt nơ

 

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Sân trường: Chạy xe; Chuyển bóng về rổ.

-  TCDG:  Rồng rắn lên mây; Đi cà kheo.

-  TCVĐ: Chim bay, cò bay.

Sân chơi

Hồ chơi nước

Nhà banh -Khu chơi cát

Phòng mỹ thuật

Hồ chơi nước

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn bé kỹ năng ăn gia đình, đánh răng, xếp chăn

NGOẠI KHÓA

 

Anh văn

 

Anh văn

 

 

 

Chương trình học khác