KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 LỚP LÁ

(Từ 12/06/2023 đến 17/06/2023)   

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Phát triển thể chất:

Bé tham gia trò chơi vận động tại sân trường

Hoạt động trải nghiệm:

Bé tập làm chong chóng bằng lá dừa

Hoạt động trải nghiệm:

Bé làm diều giấy

Phát triển kỹ năng:

Bé làm quen với đồ chơi dân gian “Tò he”

Bé làm nội trợ:

làm bánh khoai lang que

BÉ THAM GIA VUI CHƠI:

“TRÒ CHƠI DÂN GIAN”

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Sân trường: Chạy xe.

-  TCDG:  Rồng rắn lên mây.

-  TCVĐ: Chim bay, cò bay.

Sân chơi

Hồ chơi nước

Nhà banh -Khu chơi cát

Phòng mỹ thuật

Hồ chơi nước

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn bé kỹ năng xếp mền

Chương trình học khác