KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 LỚP LÁ

(Từ 8/5/2023 đến 12/5/2023)   

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt Phát triển thể chất:

Bé thực hiện - Bài tập tổng hợp: Bật tách khép chân, đi trên ghế thể dục và chạy dích dắc.

 Hoạt động thẩm mỹ:

vẽ trang phục mùa hè

Hoạt động phát triển ngôn ngữ:

Bé học từ trái nghĩa

Hoạt động nhận thức:

Bé thực hành kỹ năng - Loại một đối tượng không cùng nhóm

Hoạt động ôn luyện:

ôn các hình khối

 

MỪNG SINH NHẬT CÁC BÉ THÁNG 5

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Rèn kỹ năng: Cầm đũa gắp thức ăn.

- Sân trường: Chạy xe.

-  TCDG:  Rồng rắn lên mây.

-  TCVĐ: Người tài xế giỏi.

Sân chơi

Hồ chơi nước

Nhà banh -Khu chơi cát

Phòng mỹ thuật

Hồ chơi nước

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn bé kỹ năng lau bàn (tt)

NGOẠI KHÓA

Vẽ - Tiếng Anh

Nhịp điệu

Vẽ -

Tiếng Anh

Nhịp điệu

Tiếng Anh

 

 

Chương trình học khác