KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 LỚP LÁ

(TỪ 16/05/2022 - 20/05/2022)

CHỦ ĐỀ: MỪNG SINH NHẬT BÁC HỒ

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ khác

GHI CHÚ

GIỜ HỌC

Bé múa: “Nhớ ơn Bác”

Bé nghe kể chuyện: “Ai ngoan sẽ được thưởng

 Bé dán trang trí khung ảnh Bác

Bé mừng sinh nhật Bác

Bé nhận biết quy tắc 5 ngón tay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ chơi nước

 

MỤC TIÊU

- Trẻ múa diễn cảm bài hát “Nhớ ơn Bác”.

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: “Ai ngoan sẽ được thưởng”.

- Trẻ biết thực hiện dán theo quy tắc để trang trí khung ảnh của Bác.

- Trẻ hào hứng tham gia và thể hiện tình cảm của mình khi múa hát, đọc thơ, trang trí, … để mừng sinh nhật Bác Hồ.

- Trẻ biết 5 quy tắc ngón tay để bảo vệ bản thân.

 

VUI CHƠI

+ TCDG: Cá sấu lên bờ

+ TCVĐ: Chuyền trứng

+ Chơi phân vai: Sinh nhật

 

Khu chơi cát, nhà banh

Học ngoại khóa

Hồ chơi nước

Sân trường

Sân trường

Thứ bảy

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

 Trẻ tập ăn bữa ăn gia đình

 

Thứ bảy

NGOẠI KHÓA

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Vẽ

Nhịp điệu

Vẽ

Tiếng Anh

Nhịp điệu

Tiếng Anh

   

Chương trình học khác