KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 LỚP LÁ

(Từ 22/04/2024 đến 26/04/2024)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Phát triển kĩ năng:

T1:Bé biết phối hợp các kĩ năng khi thực hiện kỹ năng vận động – Bật sâu – Đập bắt bóng bằng 2 tay

T2: Bé nghe và vận động các làn điệu dân ca

Hoạt động khám phá:

Bé làm núi lửa phun trào

Hoạt động làm quen chữ cái:

Bé làm quen với chữ cái V, R

   Hoạt động trải nghiệm:

tập trộn xi măng để tạo sản phẩm sáng tạo                                   

Hoạt động làm quen với toán:

Bé tạo nhóm theo dấu hiệu hình dạng, màu sắc

 

   

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Sân trường: Quan sát hồ.

- TCDG: Nhảy bao bố; Lộn cầu vồng; Chèo thuyền; Kéo co; Đi cà kheo.

- TCVĐ: Trò chơi liên hoàn; Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do với các đồ chơi.

   

P. Mỹ thuật

Hồ chơi nước

Phòng chức năng

Sân trường

Hồ chơi nước

   

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn bé kỹ năng lau dọn bàn ăn sau ăn, bê giường, chuẩn bị bàn học.

   

NGOẠI KHÓA

   

Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác