KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 LỚP LÁ

(TỪ 18/04/2022 - 22/04/2022)

CHỦ ĐỀ: BÉ TÌM HIỂU NGÀY VÀ ĐÊM

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ khác

GHI CHÚ

GIỜ HỌC

BÉ TẬP MÚA THEO BÀI HÁT: “BÉ VÀ TRĂNG”

BÉ NẶN BẦU TRỜI BAN ĐÊM

BÉ TÌM HIỂU SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGÀY VÀ ĐÊM

BÉ TẬP ĐÓNG KỊCH CÂU CHUYỆN: “SỰ TÍCH NGÀY VÀ ĐÊM”

BÉ NHẬN BIẾT SỐ LƯỢNG, CHỮ SỐ VÀ SỐ THỨ TỰ TRONG PHẠM VI 10

   

MỤC TIÊU

- Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo bài hát “Bé và trăng”.

- Trẻ biết được sự khác nhau giữa ban ngày và ban đêm, biết các buổi trong ngày, biết mặt trời xuất hiện vào ban ngày, mặt trăng xuất hiện vào ban đêm và biết ích lợi của chúng.

-Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành bức tranh theo ý thích.

-Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, biết được nhân vật, tính cách của các nhân vật trong chuyện, trình tự câu chuyện qua hoạt động đóng kịch.

- Nhận biết số lượng, chữ số, số thứ tự và con số phù hợp trong phạm vi 10

 

VUI CHƠI

+ TCDG: Kéo co

+ TCVĐ: Chạy tiếp cờ

+ Chơi phân vai: Nấu ăn

 

Nhà banh, khu chơi cát

Sân trường

Hồ chơi nước

Nhà banh, khu chơi cát

Sân trường

Hồ chơi nước

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

 Kỹ năng: Lặt rau muống.

   

NGOẠI KHÓA

Anh văn

Vẽ

Nhịp điệu

Vẽ

Anh văn

Nhịp điệu

Anh văn

   

Chương trình học khác