KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 LỚP LÁ

(TỪ 11/04/2022 - 15/04/2022)

CHỦ ĐỀ: BÉ TÌM HIỂU HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ khác

GHI CHÚ

GIỜ HỌC

BÉ VỖ THEO TIẾT TẤU NHANH BÀI HÁT: “CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI”

BÉ KHÁM PHÁ HIỆN TƯỢNG MƯA

BÉ TÌM HIỂU HIỆN TƯỢNG NẮNG

BÉ TẬP KỂ LẠI CHUYỆN: “CÔ MÂY”

BÉ KHÁM PHÁ GIÓ

   

MỤC TIÊU

-Trẻ biết vỗ theo tiết tấu nhanh bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với”.

- Trẻ biết được một số đặc điểm của hiện tượng Mưa biết lợi ích, tác hại của hiện tượng mưa đối với đời sống của con người.

- Trẻ biết lợi ích, tác hại của hiện tượng Nắng đối với đời sống của con người.

-  Trẻ kể lại được nội dung chuyện “Cô mây” theo trình tự nhất định.

- Trẻ biết lợi ích, tác hại của hiện tượng Gió đối với đời sống của con người.

VUI CHƠI

+ TCDG: Kéo co

+ TCVĐ: Chạy tiếp cờ

Nhà banh-Khu chơi cát

Sân trường

Hồ chơi nước

Nhà banh- khu chơi cát

Sân trường

Hồ chơi nước

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

 Kỹ năng: Bé làm nội trợ (Pha nước tắc)

   

NGOẠI KHÓA

Anh văn

Vẽ

Nhịp điệu

Vẽ

Anh văn

Nhịp điệu

Anh văn

   

Chương trình học khác