KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 LỚP LÁ

(TỪ 28/03/2022 - 01/04/2022)

CHỦ ĐỀ: CÔNG DỤNG CÁC LOẠI XE CHUYÊN DỤNG

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ khác

GHI CHÚ

GIỜ HỌC

BÉ TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM, CÔNG DỤNG XE CỨU THƯƠNG

BÉ TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM, CÔNG DỤNG XE CẢNH SÁT

SO SÁNH CÁC LOẠI XE CHUYÊN DỤNG

BÉTẬP KỂ CHUYỆN:XE CẢNH SÁT BẮT TRỘM

BÉ LÀM XE CỨU THƯƠNG

 

 

MỤC TIÊU

 

-Trẻ biết được đặc điểm và công dụng xe cứu thương.

- Trẻ biết được đặc điểm và công dụng xe cảnh sát.

- Trẻ nhận biết, phân biệt giống nhau và khác nhau của các loại xe chuyên dụng.

- Trẻ nghe hiểu và tập kể lại câu chuyện theo trình tự.

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để làm xe cứu thương.

 

 

VUI CHƠI

+ TCDG: Đua ngựa

+ TCVĐ: Người tài xế giỏi

+ Chơi phân vai: Làm đẹp

 

Nhà banh, khu chơi cát

Sân trường

Hồ chơi nước

Nhà banh,khu chơi cát

Sân trường

 

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Bé thực hiện kỹ năng lau bàn

 

 

NGOẠI KHÓA

Vẽ

Tiếng Anh

Nhịp điệu

Vẽ

Anh văn

Nhịp điệu

Anh văn

 

 

Chương trình học khác