KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 LỚP LÁ

(TỪ 21/03/2022 –25 /03/2022)

CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ Khác

GHI CHÚ

GIỜ HỌC

BÉ TÌM HIỂU  MỘT SỐ BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

BÉ TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

BÉ HỌC AN TOÀN KHI THAM GIA GIAO THÔNG

BÉ LÀM NÓN BẢO HIỂM

BÉ TẬP KỂ CHUYỆN THEO TRANH

 

Các bé nghỉ thứ 7 cuối tháng

 

MỤC TIÊU

-Trẻ biết một số kiến thức về biển báo giao thông đường bộ.

-Trẻ biết một số luật lệ giao thông đường bộ phổ biến.

-Trẻ biết 1 số hành động an toàn khi tham gia giao thông.

-Trẻ biết làm nón bảo hiểm bằng các nguyên vật liệu mở.

-Trẻ biết thể hiện vai diễn theo nội dung tranh vẽ.

 

VUI CHƠI

- TCDG: Cướp cờ

- TCVĐ: Tín hiệu

- Chơi cát, nước, chơi tự do với đồ chơi có sẵn.

   

Nhà banh, khu chơi cát

Sân trường

Hồ chơi nước

Nhà banh, khu chơi cát

Sân trường

 

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

- Kỹ năng: Sắp xếp đồ dùng trên bàn ăn

   

NGOẠI KHÓA

Vẽ

Tiếng Anh

Nhịp điệu

Vẽ

Tiếng Anh

Nhịp điệu

Tiếng Anh

   

Chương trình học khác