KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 LỚP LÁ

(TỪ 14/03/2022 – 18/03/2022)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ Khác

GHI CHÚ

GIỜ HỌC

BÉ THỰC HIỆN CHẠY LIÊN TỤC 150M KHÔNG HẠN CHẾ THỜI GIAN

 

BÉ HỌC CHỮ E, I

BÉ TÌM HIỂU XE CỨU HỎA

BÉ VẼ XE CỨU HỎA

BÉ THỰC HÀNH CÁCH CẦM ĐŨA

   

MỤC TIÊU

-  - Trẻ phối hợp tay chân nhịp nhàng khi chạy liên tục 150m không 

  hạn chế thời gian.

- Trẻ nhận dạng được chữ cái E, I trong bảng chữ cái tiếng Việt.

- Trẻ biết được một số đặc điểm của xe cứu hỏa.

- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối để vẽ.

- Trẻ biết sử dụng các ngón tay để thực hiện kỹ năng cầm đũa.

 

VUI CHƠI

+ TCDG: Cướp cờ

+ TCVĐ: Tung, bắt bóng.

 

T7: Hồ chơi nước

Khu chơi cát, nước

Sân trường

Hồ chơi nước

Khu chơi cát, nước

Sân trường

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

- Kỹ năng: Bỏ rác đúng nơi qui định

   

NGOẠI KHÓA

Vẽ

Tiếng Anh

Nhịp điệu

Vẽ

Tiếng Anh

Nhịp điệu

Tiếng Anh

   

Chương trình học khác