KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 LỚP LÁ

(Từ 27/11/2023 đến 01/12/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Phát triển thể chất:

 biết thực hiện kỹ năng  vận động - Trườn sấp

Hoạt động Phát triển ngôn ngữ:

Bé nghe hiểu truyện: “Quả bầu tiên”

 

Phát triển kĩ năng:

Bé chấm màu nước tạo hình côn trùng

Phát triển nhận thức:

khám phá tìm hiểu vì sao thuyền lại nổi ? Vì sao thuyền lại chìm ?

Phát triển nhận thức:

Bé đếm và nhận biết chữ số trong phạm vi 10

 

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Quan sát: Cây khế.          

- Sân trường: Chạy xe đạp; Trò chơi liên hoàn.

-  TCDG:  bắt ếch; Nhảy bao bố; Lộn cầu vồng; Kéo co.

-  TCVĐ: Luồn luồn tổ dế.

 

 

P. Mỹ thuật

Hồ chơi nước

Phòng chức năng

Sân trường

Hồ chơi nước

 

 

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn bé kỹ năng lau dọn bàn ăn, đánh răng

 

 

NGOẠI KHÓA

 

 

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác