KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 LỚP LÁ

(Từ 20/11/2023 đến 24/11/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động

lễ hội:

Bé tham gia văn nghệ - Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Phát triển thể chất:

Bé thực hiện vận động - Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m

Phát triển kĩ năng:

Bé biết thực hiện kỹ năng gấp giấy - Gấp máy bay

Phát triển nhận thức:

Bé hiểu nghĩa một số từ trái nghĩa chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi

Phát triển ngôn ngữ : Bé tập diễn kịch: “Vì sao thỏ cụt đuôi”

BÉ NGHỈ THỨ 7 CUỐI THÁNG

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Sân trường: Chạy xe; Trò chơi liên hoàn.

- TCDG: Cò bắt ếch; Nhảy bao bố; Lộn cầu vồng; Kéo co.

- TCVĐ: Ném bowling.

   

P. Mỹ thuật

Hồ chơi nước

Phòng chức năng

Sân trường

Hồ chơi nước

   

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn bé kỹ năng lau dọn bàn ăn, đánh răng

   

NGOẠI KHÓA

   

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác