KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 LỚP LÁ

(Từ 23/10/2023 đến 27/10/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Phát triển thể chất:

Bé thực hiện vận động -Chạy 18m trong khoảng 10 giây

Phát triển nhận thức:

T1: Bé tìm hiểu lễ hóa trang

T2: Bé tập đi diễn thời trang

Phát triển kĩ năng: Bé làm giỏ đựng kẹo bằng nguyên vật liệu mở

 

Phát triển thẩm mĩ:

Bé vận động bài “CakeX”

Hoạt động thực hành: Bé làm giỏ đựng kẹo bằng nguyên vật liệu mở

 

BÉ NGHỈ NGÀY THỨ BẢY CUỐI THÁNG

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Sân trường: Chạy xe; Trò chơi liên hoàn

-  TCDG: Cáo ơi ngủ à; Nhảy bao bố; Lộn cầu vồng; Cá sấu lên bờ.

-  TCVĐ: Ném bowling

-  Thi ai khéo hơn: Đi cà kheo

Sân chơi

Hồ chơi nước

Phòng chức năng

Phòng Steam

Hồ chơi nước

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Bé thực hành kỹ năng chuẩn bị bữa ăn gia đình

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

Anh văn

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác