KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 LỚP LÁ

(Từ 16/10/2023 đến 20/10/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Phát triển thể chất:

Bé thực hiện VĐ - Đi, chạy thay đổi theo tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh

Phát triển thẩm mĩ:

Bé cắt, dán trang trí áo bạn trai, bạn gái

 

Phát triển nhận thức:

 Bé nói được mình có điểm gì giống và khác bạn

Hoạt động khám phá:

 biết được quá trình lớn lên của bản thân theo trình tự thời gian

LỄ HỘI 20/10:

Bé làm hoa bằng nguyên vật liệu

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Sân trường: Chạy xe; Trò chơi liên hoàn

-  TCDG: Cáo ơi ngủ à; Nhảy bao bố; Lộn cầu vồng; Cá sấu lên bờ.

-  TCVĐ: Ném bowling

-  Thi ai khéo hơn: Đi cà kheo

Sân chơi

Hồ chơi nước

Phòng chức năng

Phòng Steam

Hồ chơi nước

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Bé thực hành kỹ năng chuẩn bị bữa ăn gia đình

NGOẠI KHÓA

 

Anh văn

Mĩ thuật

Anh văn

Mĩ thuật

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác