KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 LỚP CHỒI

(Từ 25/9/2023 đến 29/9/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ khác

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt động thẩm mỹ:

làm lồng đèn trung thu từ lõi giấy và đĩa giấy

Phát triển PTNN:

tập đóng kịch câu chuyện: “Chú cuội cung trăng”

Hoạt động kỹ năng:

 biết vo tròn  phần bột và nhân, dùng khuôn để tạo thành chiếc bánh do

LỄ HỘI “BÉ VUI TRUNG THU”:

vui lễ hội trăng rằm - Múa hát, rước đèn, phá cỗ

Hoạt động PTTM:

vui hát các bài hát về Trung thu

 

 

 

 

 

Hồ chơi nước

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Nhảy bao bố

- TCVĐ: Ném vòng

- TC Tự do: Đạp xe đạp

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

P. Mỹ thuật

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

Khu chơi cát

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng xếp mền, gối

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

Anh văn

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác